TROCHĘ HISTORII – DLACZEGO POWSTAŁO ?

Stowarzyszenie „Ruch Wspólnot Obronnych” z siedzibą w Warszawie powstało
w roku 2001 jako inicjatywa społeczna skierowana na inicjowanie i prowadzenie działalności na rzecz kształtowania świadomości obronnej i bezpieczeństwa obywateli.

W działaniu „RWO” pragnie być rzecznikiem inicjatyw prowadzenia przemian
w Systemie Obronnym Państwa w kierunku systemu otwartego, obywatelskiego, w którym liczy się energia środowisk lokalnych i chęć służenia współobywatelom. W naszych działaniach pragniemy się skupić na wspieraniu i popularyzowaniu procesu tworzenia Obrony Terytorialnej, będącej ważnym i istotnym elementem nowoczesnego systemu obronnego państwa.

Idea powstania Stowarzyszenia powstała w środowisku byłych żołnierzy zawodowych , zaniepokojonych stałym obniżaniem się poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz społeczności lokalnych. Twórcy Stowarzyszenia, pragną działać
w kierunku jednoczenia wysiłków wszystkich tych, którzy pojmują sens i dostrzegają korzyści z działalności na rzecz obronności i bezpieczeństwa powszechnego wszystkich uczestników życia społecznego w zgodnej współpracy z administracją  rządową
i samorządową, siłami zbrojnymi i innymi organizacjami.

Mottem przewodnim Stowarzyszenia „Ruch Wspólnot Obronnych” jest myśl:
w bezpiecznym kraju – bezpieczny dom, a celem działania jest aktywizowanie wspólnot lokalnych, uświadamianie występowania zagrożeń w ich otoczeniu, ukazywanie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom i minimalizowania ich skutków, a także organizowanie wolontariatu do udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i groźnych awarii technicznych, oraz uczenia organizowania samoobrony społecznej w czasie zagrożeń terrorystycznych i w okresie konfliktu militarnego.

Pragniemy stworzyć możliwość społecznego działania osobom, którzy w  życiu  zawodowym aktywnie i z dużymi sukcesami uczyli   kolejne roczniki młodych mężczyzn odbywające obowiązek służby wojskowej, odpowiedzialności za lokalną społeczność oraz wpajali konieczność aktywnego działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego.

Zapraszamy do aktywności i przyłączenia się do nas, TYCH, którym sprawy powszechnej obronności leżą na sercu.  

 

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH WSPÓLNOT OBRONNYCH

Artykuły

Publikacje

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account